Representant llocs per viure - Solucions audiovisuals

Jornada Repensant llocs per viure a la Sala Magma de l'Espai Cràter

«Representant llocs per viure»

  • Categoria : Sonorització i il·luminació, solucions audiovisuals, traducció simultània, esdeveniment en línia, gestió de sales, instal·lacions
  • Client : Ajuntament d'Olot

«Representant llocs per viure»

L’assistència tècnica a la Sala Magma de l’Espai Cràter, amb reforç de la microfonia sense fils de diadema; instal·lació d’un circuit tancat de televisió per a la traducció simultània i la interpretació d’una de les ponències, i realització i reproducció en continu (streaming) de la jornada a través de Youtube. Foto: Espai Cràter (Fragments).